AGASOL nas IV Xornadas de SwL de OuSLi

Desta vez representando tanto a AGASOL como a Tegnix, darei dous relatorios na mañá do 14 de maio (venres) no FP Caixanova grazas aos amigos de OuSLi.