Curso de Software Libre

No centro de innovación social de Lugo (In Lugo – CIS) está preparado un curso de ‘Introducción ao software libre‘ para os dias 19 e 20 de septembro no horario de 18.00h a 20.00h. È un curso de introducción, no que se verá os comenzos deste movemento (a súa historia), que é o software libre, por qué se debe de usar, frontes a superar, as libertades que ofrece, quen usa software libre, quen contribue ao movemento,…, casos de éxito,… Por último realizarase unha parte práctica facendo uso da distribución de GNU/Linux Ubuntu, na que os alumnos usarán esta popular distribucción para a realización das tarefas máis comúns, navegar por internet, uso de LibreOffice para traballos ofimáticos, visionar videos e fotografias,… O curso estará dispoñible na plataforma moodle do In Lugo – CIS (versión en galego e castelán).

Plan du site