Discriminación tencolóxica I

Moito traballo lle queda por facer a Xunta de Galicia/Galiza para asegurar que ningún cidadán do territorio galego é descriminado no eido do campo tecnolóxico…