Linux en máis do 90% dos top500 supercomputadores

En novembro de 2009 Linux quedaba ás portas de sobrepasar o 90% dos 500 maiores supercomputadores do mundo. Hoxe Linux xa está presente en 455, o que equivale ao 91% na lista dos top500.org agrupados por familia de sistemas operativos (Operating System Family). Compróbao na imagen da súa evolución ata o pasado mes de novembro.

Plan du site