Microsoft sigue sin dar soporte ao estándar ISO OOXML

Publicado el : 18 julio 20182 tiempo de lectura mínimo

Según sinalan en muyLinux.com logo de que o gran imperio OScuro loitase e usase todo tipo de artimañas para conseguir que o seu formato fose admitido como un estandar ISO, parece ser que non hai ningunha aplicación que faga uso de dito formato. O caso é que o formato OOXML non existe na práctica dado que nin siquera a súa suite ofimática cumpre as regras aprobadas na ISO.

A nova apunta cara Ars Technica, onde se pode cumplimentar a información.

Plan du site