Navegación GPS sen conexión a internet con Android (I)

Supoño que nun breve futuro o Google Maps Navigation terá a posibilidade de ser plenamente funcional sen necesidade de conectarse a internet. Nese intre só teremos que planear a nosa ruta, descargar os mapas cunha boa conexión e sair de viaxe sen acceder a internet. Mentras ese intre non chegue, velaquí os pasos que din: ler máis

Plan du site