O programa PADRE será multiplataforma

Publicado el : 18 julio 20181 tiempo de lectura mínimo

Se é así, isto é unha nova moi nova para os que pedimos que se garanta a independencia tecnolóxica na relacións dos cidadans coa Administración.

Con isto acábanse os problemas do pasado, como os que xa comentamos aquí hai uns 2 anos.

Plan du site